Firmamız bünyesindeki elemanlar ile Üst yapı projelendirme aşamaları olan Mimari, Betonarme, Çelik, Mekanik, Elektrik projeleri ile Altyapı (atıksu, yağmursuyu, temizsu v.b.) projeleri konusunda inşaat firmalarına teknik hizmet desteği vermekle beraber üstyapı inşaatı konusunda da faaliyet göstermektedir ve değişik kamu kuruluşlarının, bina, kampüs, okul v.b. üst yapı projelerinin taahhüt işlerini üstlenerek, üstlendiği projeleri süresi içerisinde ve üstün kalitede tamamlayarak yeni projelere yönelmiştir. mühendislik ve danışmanlık işlerinde mükemmelliğe öncelik vermekte ve müşterilerinin vizyonunu gerçekleştirmeye devam etmektedir.

  • Ayrıca çevre mevzuatı kapsamında yapılacak,
    • Çevresel ve akustik gürültü ölçümlerinin yapılması haritalanması ve raporlanması
    • Emisyon ölçümlerinin yapılması ve raporlanması
    • Hava kalitesi ölçümlerinin ve hava kalitesi dağılım modellemesinin yapılması ve raporlanması
    • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması ve raporlanması konularında danışmalık desteği vermektedir.